Blog Image

Mediumskap i Drammen

Mediumskap i Drammen er arrangør av åndelige kvelder i Drammen - åpent for alle!

Mediumskap i Drammen tilbyr en åndelig møteplass for alle åndelige interesserte. Mediumskap i Drammen er opptatt av at den vanlige mannen eller kvinnen i gata har et sted hvor de kan komme å få kontakt med sine kjære i åndeverden. Vi har mange medium som gjester oss og gir demonstrasjoner på kommunikasjon med åndeverden. De som kommer på kveldene våre finner gjerne veien fra Akershus/Buskerud/Vestfold/Telemark distriktet.

Vi tilbyr også healing til deg som har lyst å prøve det. I tillegg har vi alltid et spennende foredrag innenfor ulike åndelige temaer. Vi satser på å ha et variert programinnhold, så hver kveld er således unik. Kom gjerne og besøk oss!

Vi har også kurs for deg som er interessert i selvutvikling.

UTVIKLINGSSIRKEL

Kurs Posted on tir, januar 03, 2012 14:46:05

HVA ER EN UTVIKLINGSSIRKEL INNENFOR MEDIUMSKAP?

Når du har gått og lært en del ting på kurs og ønsker å trene videre på det du har lært for å utvikle deg videre, så er en sirkel et fint sted å gå fast på.

En utviklingssirkel er et møte hvor mennesker samles jevnlig med det formål å utvikle sine åndelige talenter og evner.

En utviklingssirkel er en del av den praktiske utviklingen innen mediumskap. Det høres kanskje rart ut å ”trene” på å snakke med ånder. Men det er så. Nesten alle dyktige medium har trent mye i en utviklingssirkel over en tidligere periode. En utviklingssirkel hjelper nybegynnere å utvikle talentet sitt som medium. Det er mye hardt arbeid og trening som skal til for bli et godt medium.

Det finnes ulike nivåer av mediumskap og utviklingssirkel. Men aller først bør du lære å meditere, da dette kan hjelpe deg å stille ditt sinn, slik at du blir klar til å åpne opp og arbeide med åndeverden.

ÅPNING OG LUKKING FOR ÅNDEVERDEN

Spesielt i starten av utviklingen på et mediumskap kan man ha bruk for noe å støtte seg til. Spesielt det «å lukke ned»; avslutte kontakten til den åndelige verden, kan være vanskelig (fordi vi tiltrekkes; fordi det er så spennende).
Det fins mange teknikker på «åpning» og «lukking» for åndeverden. Det er også veldig individuelt hva folk liker.
Vi møter mange medium og ikke-medium som arbeider helt uten dette, så det er viktig å få sagt at vi ikke er av den overbevisning at det kun fungerer på en måte. Hver enkelt må velge sin måte.

Du skal som menneske huske på, at det er på jorden du er inkarnert og der du hører til. Du skal leve i nået – så hvis du føler deg distrahert og fjern så må du sentrere deg. Fokuser på det du gjør her og nå, og vær tilstede.

HVA BETYR DET AT EN UTVIKLINGSSIRKEL ER ÅPEN I MOTSETNING TIL LUKKET?

En åpen sirkel kan ta nye medlemmer til enhver tid. Du kan oppleve at ulike medlemmer ikke vil møte hver gang så energien og følelsen av gruppen kan variere fra uke til uke. En lukket sirkel er ikke åpen på en jevnlig basis for nye medlemmer. Men når åndeteamet anser det nødvendig kan ny stedfortreder bli brakt inn. En lukket sirkel er som regel knyttet til fysisk mediumskap, hvor personlighet og energibalanse i gruppa er viktig.

UTVIKLINGSSIRKEL OG KURSER I DRAMMEN

Kan du tenke deg å bli med våre kurs eller utviklingssirkler for ulike nivåer? Vi har avansert sirkel for de som har holdt på med perfeksjon i mange år. Vi har nybegynnersirkler for de som er «ferske» og akkurat forsøkt seg på et helgekurs eller to.

Avansert sirkelen er nå lukket, men var tidligere åpen for deg som hadde erfaring med å kommunisere med åndeverden, på den måten at du hadde gått flere kurs tidligere.

Nybegynner Sirkel for deg som ikke har holdt på så lenge, tar i mot nye deltagere, og er sånn sett åpen, og foregår i et positivt miljø med kjærlighet, omsorg og teamarbeid.

Kveldene inkluderer spesielle øvelser og guidede meditasjoner for å utvide din åndelige persepsjon. Vi vil praktisere meditasjon for å lære deg avspenning og utvidet tilstander av bevissthet.

Du vil motta instruksjoner og coaching som en hjelp til å praktisere dine åndelige sanser.

Dere vil utøve synskhet og medium ferdigheter på hverandre, og dere vil motta tilbakemeldinger av sirkel leder og hverandre.

Kveldene omfatter altså å linke seg på energier, meditasjon, åndekontakt og åndekommunikasjon i et trygt miljø.

Høres det interessant ut?

Kurs leder og mangeårig sirkelleder er være Adele Leyha.

Tider: 1 kveld/per annenhver uke kl. 18.30 – 21.30.

Sted: i Drammen og kan variere.

Pris: 2200 kr for 8 kvelder

PÅMELDING: SMS til 917 84 314.

Ta med: skrivesaker/ notatblokk/ en varm genser eller jakke da det noen ganger kan bli litt kaldt i rommet vi sitter i.Spiritualisme

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:31:23

Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv. Som åndene blir vi inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling. For hvert liv vi er på jorden har vi en lærdom som vi må lære. Generelt er disse lærdommene av emosjonell karakter, slik som for eksempel toleranse, tilgivelse, kjærlighet og styrke. Målet med å lære dette er at vi skal komme nærmere skaperen av universet, også kalt kilden eller skaperkraften, eller Gud.Hva kan spiritualismen lære oss?

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:28:17

· Personlig ansvar.

· At mennesket er en ånd her og nå i en fysisk kropp.

· At døden ikke er slutten på livet men bare en overgang.

· At det man sår på jorden får man høste i dette livet og i de kommende liv.

· Vitenskap, filosofi og religion om evig liv basert på de bevis at vi kan kommunisere med de som har gått over.

· Gud er ikke begrenset til noen særskilt tro eller religion.

Spiritualismen:

· Tar bort redselen for døden.

· Trøster de sørgende.

· Beviser sannheten om fortsatt liv og kommunikasjon etter døden.

· Avslører en ny mening og et nytt formål med livet.Spiritualismens 7 prinsipper

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:23:38

1. En skapende kraft som er i alt og alle
I naturen er det en skapende kraft som styrer alt og passer på at alt er i balanse. Kraften er der og påvirker at utviklingen går videre. Denne skapende kraften som er i alt og alle kaller vi skaperen. Noen kaller den Gud.

2. Menneskets samhold og kjærlighet
Alle folk er like, og alle er av samme familie. Man skal respektere andre, og hjelpe de folk som har behov, det seg være materielt eller åndelig.

3. Aksept av åndeverden og engler
Kunnskapen om at ånden går over i en annen sfære når en person dør, er et av de viktigste prinsippene i spiritualismen. Fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss. Åpenbaringenes tid er ikke over, den fortsetter nå i vår tid. En ånd kan ikke dø, men vil skifte til en annen form. Engler er ånder som har en annen utvikling en den jordiske, og er her for å hjelpe oss.

4. Sjelens evige liv
Vår sjel er vår personlighet. Under svangerskapet blir fosteret beriket med en ånd. Gjennom livet utvikler ånden seg sammen med oss til vår sjel. Ved døden går vår sjel tilbake til åndeverden, som en beriket ånd, med nok et livs erfaring med seg. Vi er primært sett ånder som besøker jorden en kort stund. Vår menneskelige form er kun av kort varighet.

5. Personlig ansvar
Årsaken til at vi har blitt inkarnert på jorden er at vi som ånder skal lære å utvikle oss. Vi må ta personlig ansvar for vår læring, og våre gjerninger og våre tanker.

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling
Den universelle naturloven sier vi utvikler oss via å vise kjærlighet og at rettferdighet alltid vil komme. Vi er ansvarlige for våre handlinger, kommunikasjon og for våre tanker. Vi må gjøre positive gjerninger for å utvikle oss spirituelt. Hvis vi ikke gjør det må vi gjenta våre leksjoner og liv til vi har lært. Helvete eksisterer ikke og man straffes ikke direkte, men man vil heller ikke gå videre i sin utvikling. På denne måte opparbeider man en slags gjeld til seg selv

7. Evig utvikling for alle sjeler
Spirituell utvikling er vårt eget ansvar. Målet for sjelen og ånden er å lære mer og komme nærmere Guds guddommelige kraft. Gjennom våre tanker, uttalelser og handlinger vil vi kunne utvikle oss til å bli bedre mennesker og øke vår forståelse.Neste »