Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv. Som åndene blir vi inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling. For hvert liv vi er på jorden har vi en lærdom som vi må lære. Generelt er disse lærdommene av emosjonell karakter, slik som for eksempel toleranse, tilgivelse, kjærlighet og styrke. Målet med å lære dette er at vi skal komme nærmere skaperen av universet, også kalt kilden eller skaperkraften, eller Gud.