Blog Image

Mediumskap i Drammen

Mediumskap i Drammen er arrangør av åndelige kvelder i Drammen - åpent for alle!

Mediumskap i Drammen tilbyr en åndelig møteplass for alle åndelige interesserte. Mediumskap i Drammen er opptatt av at den vanlige mannen eller kvinnen i gata har et sted hvor de kan komme å få kontakt med sine kjære i åndeverden. Vi har mange medium som gjester oss og gir demonstrasjoner på kommunikasjon med åndeverden. De som kommer på kveldene våre finner gjerne veien fra Akershus/Buskerud/Vestfold/Telemark distriktet.

Vi tilbyr også healing til deg som har lyst å prøve det. I tillegg har vi alltid et spennende foredrag innenfor ulike åndelige temaer. Vi satser på å ha et variert programinnhold, så hver kveld er således unik. Kom gjerne og besøk oss!

Vi har også kurs for deg som er interessert i selvutvikling.

Spiritualisme

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:31:23

Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv. Som åndene blir vi inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling. For hvert liv vi er på jorden har vi en lærdom som vi må lære. Generelt er disse lærdommene av emosjonell karakter, slik som for eksempel toleranse, tilgivelse, kjærlighet og styrke. Målet med å lære dette er at vi skal komme nærmere skaperen av universet, også kalt kilden eller skaperkraften, eller Gud.Hva kan spiritualismen lære oss?

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:28:17

· Personlig ansvar.

· At mennesket er en ånd her og nå i en fysisk kropp.

· At døden ikke er slutten på livet men bare en overgang.

· At det man sår på jorden får man høste i dette livet og i de kommende liv.

· Vitenskap, filosofi og religion om evig liv basert på de bevis at vi kan kommunisere med de som har gått over.

· Gud er ikke begrenset til noen særskilt tro eller religion.

Spiritualismen:

· Tar bort redselen for døden.

· Trøster de sørgende.

· Beviser sannheten om fortsatt liv og kommunikasjon etter døden.

· Avslører en ny mening og et nytt formål med livet.Spiritualismens 7 prinsipper

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:23:38

1. En skapende kraft som er i alt og alle
I naturen er det en skapende kraft som styrer alt og passer på at alt er i balanse. Kraften er der og påvirker at utviklingen går videre. Denne skapende kraften som er i alt og alle kaller vi skaperen. Noen kaller den Gud.

2. Menneskets samhold og kjærlighet
Alle folk er like, og alle er av samme familie. Man skal respektere andre, og hjelpe de folk som har behov, det seg være materielt eller åndelig.

3. Aksept av åndeverden og engler
Kunnskapen om at ånden går over i en annen sfære når en person dør, er et av de viktigste prinsippene i spiritualismen. Fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss. Åpenbaringenes tid er ikke over, den fortsetter nå i vår tid. En ånd kan ikke dø, men vil skifte til en annen form. Engler er ånder som har en annen utvikling en den jordiske, og er her for å hjelpe oss.

4. Sjelens evige liv
Vår sjel er vår personlighet. Under svangerskapet blir fosteret beriket med en ånd. Gjennom livet utvikler ånden seg sammen med oss til vår sjel. Ved døden går vår sjel tilbake til åndeverden, som en beriket ånd, med nok et livs erfaring med seg. Vi er primært sett ånder som besøker jorden en kort stund. Vår menneskelige form er kun av kort varighet.

5. Personlig ansvar
Årsaken til at vi har blitt inkarnert på jorden er at vi som ånder skal lære å utvikle oss. Vi må ta personlig ansvar for vår læring, og våre gjerninger og våre tanker.

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling
Den universelle naturloven sier vi utvikler oss via å vise kjærlighet og at rettferdighet alltid vil komme. Vi er ansvarlige for våre handlinger, kommunikasjon og for våre tanker. Vi må gjøre positive gjerninger for å utvikle oss spirituelt. Hvis vi ikke gjør det må vi gjenta våre leksjoner og liv til vi har lært. Helvete eksisterer ikke og man straffes ikke direkte, men man vil heller ikke gå videre i sin utvikling. På denne måte opparbeider man en slags gjeld til seg selv

7. Evig utvikling for alle sjeler
Spirituell utvikling er vårt eget ansvar. Målet for sjelen og ånden er å lære mer og komme nærmere Guds guddommelige kraft. Gjennom våre tanker, uttalelser og handlinger vil vi kunne utvikle oss til å bli bedre mennesker og øke vår forståelse.