Blog Image

Mediumskap i Drammen

Mediumskap i Drammen er arrangør av åndelige kvelder i Drammen - åpent for alle!

Mediumskap i Drammen tilbyr en åndelig møteplass for alle åndelige interesserte. Mediumskap i Drammen er opptatt av at den vanlige mannen eller kvinnen i gata har et sted hvor de kan komme å få kontakt med sine kjære i åndeverden. Vi har mange medium som gjester oss og gir demonstrasjoner på kommunikasjon med åndeverden. De som kommer på kveldene våre finner gjerne veien fra Akershus/Buskerud/Vestfold/Telemark distriktet.

Vi tilbyr også healing til deg som har lyst å prøve det. I tillegg har vi alltid et spennende foredrag innenfor ulike åndelige temaer. Vi satser på å ha et variert programinnhold, så hver kveld er således unik. Kom gjerne og besøk oss!

Vi har også kurs for deg som er interessert i selvutvikling.

Hvorfor kommunikasjon med ånder?

Spiritualismen Posted on fre, januar 06, 2012 13:27:17

Hvorfor ville noen ønske å kommunisere med ånder? Hva vil de oppnå med dette, hva betyr dette for dem så vel som for deres kjære hjelpere? Hvorfor skulle åndene ønske å «komme tilbake» og kommunisere til sine jordiske kjære? Hvilken type informasjon søker åndene å formidle til de av oss på jord planet?

Dette er bare noen av spørsmålene som folk spør om når det gjelder mediumskap og kommunikasjon med ånder. Det hele koker ned til ét grunnleggende spørsmål: Hvorfor? Hvorfor skal ånden i kroppen søke å etablere kommunikasjon med ånden ute av kroppen, og vise versa?

La oss undersøke noen av disse spørsmålene.

Først: Hvorfor søker åndene kommunikasjon, gjennom et medium? Kommunikasjon med ånder bidrar til å bringe sammen det som synes å ha blitt skilt og mistet, gjennom døden: kjærlighet og samspill med våre kjære. Vi søker kommunikasjon med ånder fordi vi ønsker å vite: at våre kjære overlever døden, hvis ja, hvor er de, og er de de samme menneskene som vi kjente og var glad i mens vi var sammen på jorden?

Mediumskap gir svar på begge disse bekymringene med et rungende JA.

JA, våre kjære overlever døden. De går til et sted som ikke er atskilt av avstand, men ved dimensjon. Og JA, de overlever, slik vi kjente dem på jorden. Det eneste de etterlater, gjennom døden, er den fysiske kroppen og jordiske skatter, alt annet går med dem.

Dette alene gir enorm komfort for sørgende. Og så fantastisk som denne åpenbaringen er, er det en enda mer fantastisk: vi også skal overleve denne flyktige erfaringen vi kaller døden.

Vårt arbeid med mediumskap har vist oss, tydelig, at å kommunisere med åndene kan være en enorm kilde til lettelse og healing.

På mange måter kan døden sammenlignes med en reise. Hvis du tar en tur til et fremmed land, eller flytter vekk fra dem du er glad i, hva ville være den første ting du gjør, når du ankommer din destinasjon? De fleste av oss ønsker å ringe hjem og la våre kjære vite at vi kom fram trygt. Slik er det med døden. Åndene ønsker å formidle til oss at de har gjort reisen og er OK. Mediumskap kan være denne telefonlinjen hvor slik kommunikasjon foregår.Spiritualisme

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:31:23

Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv. Som åndene blir vi inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling. For hvert liv vi er på jorden har vi en lærdom som vi må lære. Generelt er disse lærdommene av emosjonell karakter, slik som for eksempel toleranse, tilgivelse, kjærlighet og styrke. Målet med å lære dette er at vi skal komme nærmere skaperen av universet, også kalt kilden eller skaperkraften, eller Gud.Hva kan spiritualismen lære oss?

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:28:17

· Personlig ansvar.

· At mennesket er en ånd her og nå i en fysisk kropp.

· At døden ikke er slutten på livet men bare en overgang.

· At det man sår på jorden får man høste i dette livet og i de kommende liv.

· Vitenskap, filosofi og religion om evig liv basert på de bevis at vi kan kommunisere med de som har gått over.

· Gud er ikke begrenset til noen særskilt tro eller religion.

Spiritualismen:

· Tar bort redselen for døden.

· Trøster de sørgende.

· Beviser sannheten om fortsatt liv og kommunikasjon etter døden.

· Avslører en ny mening og et nytt formål med livet.Spiritualismens 7 prinsipper

Spiritualismen Posted on tir, januar 03, 2012 14:23:38

1. En skapende kraft som er i alt og alle
I naturen er det en skapende kraft som styrer alt og passer på at alt er i balanse. Kraften er der og påvirker at utviklingen går videre. Denne skapende kraften som er i alt og alle kaller vi skaperen. Noen kaller den Gud.

2. Menneskets samhold og kjærlighet
Alle folk er like, og alle er av samme familie. Man skal respektere andre, og hjelpe de folk som har behov, det seg være materielt eller åndelig.

3. Aksept av åndeverden og engler
Kunnskapen om at ånden går over i en annen sfære når en person dør, er et av de viktigste prinsippene i spiritualismen. Fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss. Åpenbaringenes tid er ikke over, den fortsetter nå i vår tid. En ånd kan ikke dø, men vil skifte til en annen form. Engler er ånder som har en annen utvikling en den jordiske, og er her for å hjelpe oss.

4. Sjelens evige liv
Vår sjel er vår personlighet. Under svangerskapet blir fosteret beriket med en ånd. Gjennom livet utvikler ånden seg sammen med oss til vår sjel. Ved døden går vår sjel tilbake til åndeverden, som en beriket ånd, med nok et livs erfaring med seg. Vi er primært sett ånder som besøker jorden en kort stund. Vår menneskelige form er kun av kort varighet.

5. Personlig ansvar
Årsaken til at vi har blitt inkarnert på jorden er at vi som ånder skal lære å utvikle oss. Vi må ta personlig ansvar for vår læring, og våre gjerninger og våre tanker.

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling
Den universelle naturloven sier vi utvikler oss via å vise kjærlighet og at rettferdighet alltid vil komme. Vi er ansvarlige for våre handlinger, kommunikasjon og for våre tanker. Vi må gjøre positive gjerninger for å utvikle oss spirituelt. Hvis vi ikke gjør det må vi gjenta våre leksjoner og liv til vi har lært. Helvete eksisterer ikke og man straffes ikke direkte, men man vil heller ikke gå videre i sin utvikling. På denne måte opparbeider man en slags gjeld til seg selv

7. Evig utvikling for alle sjeler
Spirituell utvikling er vårt eget ansvar. Målet for sjelen og ånden er å lære mer og komme nærmere Guds guddommelige kraft. Gjennom våre tanker, uttalelser og handlinger vil vi kunne utvikle oss til å bli bedre mennesker og øke vår forståelse.