· Personlig ansvar.

· At mennesket er en ånd her og nå i en fysisk kropp.

· At døden ikke er slutten på livet men bare en overgang.

· At det man sår på jorden får man høste i dette livet og i de kommende liv.

· Vitenskap, filosofi og religion om evig liv basert på de bevis at vi kan kommunisere med de som har gått over.

· Gud er ikke begrenset til noen særskilt tro eller religion.

Spiritualismen:

· Tar bort redselen for døden.

· Trøster de sørgende.

· Beviser sannheten om fortsatt liv og kommunikasjon etter døden.

· Avslører en ny mening og et nytt formål med livet.