Mediumskap i Drammen har som formål å ville hjelpe mennesker til utvikling og innsikt gjennom kanalisering, foredrag, utviklingssirkel, healing m.m.

Vår tro baserer seg på spiritualismen. Kort fortalt tror vi at vi alle er ånder som lever et evig liv. Som åndene blir vi inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling. Det sentrale i vår eksistens er ikke kroppen, men sjelen/ånden. Vi tror at dette åndelige “jeg” forlater kroppens hylster, når kroppen dør, og deretter lever videre som sjel/ånd/energi i den store kosmiske bevissthet.

Og vi tror at noen mennesker (medium) har evnen til at kanaliserer en kontakt fra den åndelige verden til vår fysiske verden.

Vi er opptatt av å samle dyktige medium som kan gi demonstrasjoner på kommunikasjon med åndeverden, fordi vi vil tilby den vanlige mannen eller kvinnen i gata et møtested hvor de kan komme å få kontakt med sine kjære i åndeverden.