Programmet for åndelig kveld torsdag 15.09.16 er klart!

Kveldens medium er: Kristin Norenberg og Ida Nygaard, pluss at vi i tillegg har en hovedgjest fra utlandet som skal være medium!

Vår hovedgjest er i tillegg til å være medium også lærer på den anerkjente mediumskolen Arthur Findlay College i England. Han

har veldig mange års erfaring innenfor sitt ar

beide, er dyktig og seriøs, og vi anser oss som svært heldig som får besøk av han på Gulskogen denne kvelden.

Vår gjest heter Colin Bates, og dette er første gangen han gjester oss i Drammen! Colin Bates er engelsk talende, men det vil bli oversatt ved behov.

Priser er litt justert denne kvelden for å dekke utgifter ifbm vårt besøk fra utlandet.

Inngang: Ikke-medlemmer: 250kr / Medlemmer 180kr.

Parkering som før, bak buss stoppet ved Gulskogen gård.

Velkommen❤️