Happy Hydesville Day!

Idag er det intet mindre enn 174 års jubileum for den moderne spirirualismen slik vi kjenner til den idag.

Det startet 31.mars i 1848 med en bankeånd som søstrene Fox fikk kontakt med. Denne kommuniserte ved et bank for hver bokstav i alfabetet. Dette vekket oppsikt. Man fikk mange nok opplysninger fra ånden og kunne etterhvert stadfeste at det hadde vært et levende menneske som hadde dødd der og man fikk bekreftet alle opplysninger i form av viktige bevis. Etter dette begynte søstrene å reise rundt å holde medium seanser overalt. En ny tidsepoke hadde begynt.