Kurs starter opp nå for videregående. Krav til forkunnskaper: du må ha prøvd linking/kommunikasjontil åndeverden en eller flere ganger før.

Lærer er Adele Leyha, som har 13 års erfaring ifra ulike utviklingssirkler. Kurs starter etter jul på Gulskogen. Dette vil foregå torsdager i partallsukene.

Klokkeslett for sesongen er 18.30 – 21.30. Vær snill å komme presis, møt opp i god tid før det begynner så du får roet deg ned og gjort unna alle praktiske ting til klokken 18.30 så vi kan starte øvelsene presis kl 18.30! På den måten får vi mest mulig ut av kveldene.

Påmelding til alle… 10 kurskvelder kan gjøres fra nå av. Disse torsdager i partallsukene foregår i huset på Gulskogen. Du tilmelder deg alle 10 kurskveldene og forhåndsbetaler for alle 10 kveldene FØR første kurskveld.

Sirkelen lukkes etter første kurskveld, da dette ikke er noen drop-in sirkel. Du kan imidlertid søke opptak i etterkant, men må da regne med en evaluering av kursleder for å se om du har nok bakgrunnserfaring til å passe inn med øvrige sirkel medlemmer, da det jobbes mye for å arbeide opp gruppe energien og harmonien og tryggheten i gruppa.

KURS INNHOLD: Videregående kurs i mediumskap.
I dette kurset ønsker vi å gjøre deg bevisst på hva som er god kvalitet i mediumskapet ditt. Bli kjent med egne styrker. Øv deg og bli bedre i mediumskapet ditt. Vi ønsker å utvikle deg dypere, gi deg mer verktøy og teknikker, så du får en bedre forståelse innenfor eget arbeid med det å hjelpe andre. Hva er det som skiller et godt medium fra et dårlig medium? Hva vil det si å formidle gode bevis om er liv etter døden? 1+1 readinger og plattform øvelser. Alt vil foregå i trygge og harmoniske omgivelser under kyndig veiledning fra vårt erfarne medium Adele Leyha.

Kursleder: Adele Leyha. MÅLGRUPPE: Krav om at du må ha litt erfaring med å kommunisere med åndeverden fra før. Du må kunne vite hvordan man gjør en link til åndeverden. Vi vil her gå dypere inn i mediumskapet ditt, med nye verktøy og teknikker, som hjelperne angir ut ifra ditt nivå som du befinner deg på. Kursinnhold kanaliserers hver kveld, således blir hver kurskveld unik.