Kristin Norenberg og Adele Leyha og Irmelin Lundstad kanaliserte. Det var artige dobbelt linker og opptil tre ånder som tok kontakt av gangen. I tillegg hadde vi besøk av utenlandsk medium Christin Parkin, som holdt kveldens filosofi. Den gikk ut på at man skulle be litt mer bønner. At man hvis man ønsker seg ting også bør be bønnner om hjelp til skaperkraften der ute i universet, samt ha lit til at det skjer, det kommer din vei. Christine viste så eget mediumskap hvor hun tegnet kontakten fra åndeverden samtidig som hun fortalte om den. De første som kom var en mann og dame, på oldegenerasjonen. Hun som fikk besøket hadde aldri sett bilde av oldefaren sin, kun oldemor. Derfor artig. Ellers var det litt vanskelig å få plassert noen av tegningene med en gang, men ettersom publikum fikk tenkt seg om litt falt det på plass, en etter en brikke. Dessverre var det noen som måtte gå litt før pga parkering osv. Men ellers var alle stort sett fornøyd og interessert over kvelden. Til slutt må vi be om at når det er kanalisert et besøk, og ingen vedkjenner seg besøket underveis når mediet jobber på scenen, så tillates det heller ikke at man ber om å få med seg tegningen hjem etterpå fordi man syns det ligner en man kjente en gang. Det er kun ved å si ifra der og da i salen når mediet jobber på scenen at man får svar og kan bekrefte overfør mediet, at det tillates at man får lov å ta med seg kanalisert tegning hjem. Dessverre var det noen som ikke respekterte dette, muligens av uvitenhet, og dermed forsvant en annens tegning. Dette syns vi var fryktelig leit. Vi håper at du som tok med deg en annens tegning, som ikke tilkjennega dine gjenkjennelser når medium jobbet, kommer tilbake og leverer tegning til oss så vi får gitt den til rette vedkommende som satt i salen og svarte ettersom den ble kanalisert. Og ja, det hender at visse ånder som kanaliseres kan ha visse likhetstrekk. Da ber jeg om rom og forståelse for at det her ordner seg. Takk for at du så det her innlegget, forresten 😊 .. Sted: Norsk Folkehjelphuset på Gulskogen