May Irene Wikeby hadde et spennende foredrag denne kvelden om regresjon.

Regresjonsterapi

En reise tilbake til et tidligere liv kan gi deg en mye større forståelse for det livet du lever i dag og de valg du har gjort.

Hva er Regresjonsterapi?

Vi kan forestille oss alle liv vi har levd som perler på en tråd. Perlene representerer alle livene vi har levd, og tråden er vår sjel (ånd).

Når vi reinkarnerer, tar vi med oss en viss andel av sjelen til den menneskelige formen. Når vi dør forlater sjelen perlen den var hos og returnerer tilbake til den delen som ble igjen i ”åndeverdenen”.

Det er den delen vi kaller ”Vårt høyere Selv”. Denne delen prøver hele tiden å guide og rettlede oss når vi er på jorden i fysisk form, en perle på tråden.

Mange av disse ”perle” livene kan ha vært dramatiske, og det kan sitte igjen store ubalanser som kan påvirke oss i stor grad i nåværende liv uten at vi mange ganger er oppmerksom på dette.

Vi har noen ganger kun en følelse eller fornemmelse av at det er noe som er med på å påvirke våre tanke- og handlingsmønstre. Dette kan være tanke- og handlingsmønstre vi ikke forstår, for det kan være at vi aldri har vært i situasjoner eller livserfaringer som skulle tilsi dette i nåværende liv. Når dette skjer med oss er det som om våre tidligere perler/liv kommuniserer direkte med og er med på å påvirke oss.

Vi har faktisk en mulighet til å kunne balansere og rydde opp i følelser og tanker fra disse tidligere liv. Når du reiser tilbake til et liv via regresjon så kan det være som om du gjenopplever alt eksakt som om du følelsesmessig levde og forlot det livet. Men denne gangen vil du ha mulighet til å endre på dette. Nå vil du få mulighet til å få sagt hva du aldri fikk sagt til involverte i det livet, og du kan få tilgi andre og deg selv for handlinger og ting som ble sagt og gjort.

Regresjon kan åpne opp for spørsmål:

• Hvorfor kom akkurat dette livet opp i regresjonen?

• Er det noe som minner deg om det livet du lever nå?

• Er det noe her du ikke liker å se hos deg selv?

• Er det evner og talenter her som du ikke våger å ta i bruk fordi det gikk dårlig i dette tidligere livet?

• Har du fornemmelser og tankemønstre som ikke ser ut til å ha noen forbindelse med deg i det nåværende livet?

Da kan Regresjonsterapi være en spennende reise å se nærmere på sier May Wikeby til oss.

Vi syns dette var så spennende at May har lovt å komme tilbake til oss på Gulskogen og ta en liten felles demonstrasjon med oss tidlig på nyåret. Vi gleder oss!