Et utrolig spennende og tankevekkende foredrag om telepati og kommunikasjon med dyr, og mange fantastiske historier og erfaringer som Sissel har gjort seg opp gjennom årene. Noe av det mest tankevekkende er alle dyrene som blir avlivet som følge av småting så som senebetennelser, og slikt. Ingen mennesker med senebetennelser har lyst til å dø, og sånn er det også for hester og hunder også. Vi mennesker er alt for raske til å avlive dyr. Og det er nesten ingen dyr som har lyst til å dø sånn uten videre.

Dyr kan også få mye indre stress som følge av livsførselen til oss mennesker, og det kan gi utslag i uønsket adferd på ulike måter, som for eksempel tissing på sofaen inne. Dyrene prøver egentlig å si ifra til oss men når ikke frem, og ender med en slags protest adferd hvor de gjør gærne ting i et desperat forsøk på å si fra om ting de ikke er fornøyd med. Dessverre skjønner ikke vi mennesker slikt, og mangt en dyr ender med å bli avlivet. Mange dyre eiere og dyr har blitt kvitt problemer med biting og tissing på sofaen i stua etter bare en konsultasjon hos en dyretolk hvor man har kommet til bunns i hva som er den EGENTLIGE årsaken til at dyret protesterer ved å gjøre uønsket adferd. Da har dyret blitt hørt, og eier og dyr har inngått kompromisser og avtaler med hjelp av dyretolken, slik at de har kunnet leve lykkelige sammen etterpå, uten problemer, ja faktisk har problemene blitt borte med èn gang etter at de har kommet hjem fra dyretolken.

Vi fikk også høre at dyr kan mobbe hverandre, være mobbeoffer så vel som mobber, akkurat sånn som mennesker, og det kan også resultere i mye energi og sint temperament. Vi fikk høre historien om kattten som ble så sint og utagerende at den ble et problem for eieren, som prøvede å korrigere uten at det hjalp. Og etter en time hos dyretolken, viste det seg at katten faktisk ble mobbet av den andre katten som lå hjemme og slengte mobbebemerkninger hele dagen lang. Katten som ble mobbet mistet til slutt tålmodigheten fordi den ble så sint som bare det av all mobbingen, og den pleide da attpåtil å få kjeft av eieren sin. Ikke greit. Men når eieren ble klar over hvorfor katten ble sint, kunne han korrigere oppførsel til riktig katt, dvs isteden for å korrigere mobbeofferet, så kunne han korrigere mobberen istedet, og da ble det slutt på mobbingen og mer rolig i hjemmet.

Vi takker Sissel for mange spennende og interessante historier om dyr og dyretolkning.
Foto: Adele Leyha