Vår alles kjære Wenche Tømmervik informerte oss først om transe som er en egen grein innenfor mediumskap. Hvordan dette mediumskapet fungerer, og at det idag er veldig mange medium som påstår at de går i transe mens de i virkeligheten ikke gjør det. Vi fikk deretter en vakker demonstrasjon på en transe, og besøk av to ulike ånder som snakket til oss.

Det var som vanlig veldig gode energier i rommet, noe som også er veldig viktig for transemediumet, som kan bli hyper senisitiv på lyder og andres energier. Vi takker Wenche for flott foredrag og demo!