Wenche Tømmervik fortalte oss hvordan denne sjeldne og fantastiske grenen innenfor mediumskapet fungerer, og hva hun selv har opplevd som deltager i fysiske sirkler. Det fins i underkant av 10 fysiske medium i hele verden som jobber offentlig med dette i dag. Vi ble fortalt om ekstplasma, og fysiske fenomener som mange flyvende trompeter i et rom og oppbygging av stemmebokser, gjenstander som materialiserer samtidig som ting kan dematrialisere seg og flytte ut av rommet. Noen av tidligere historiens fysiske medium er Helen Duncan og Leslie Flint. Og som det ble sagt, denne delen av mediumskap krever at man dedikerer seg virkelig, at man er villig til å bruke en hel masse tid, da det kan ta årevis før man opplever fysiske resultater. Og det er vel også en av grunnene til at så få holder på med dette i dag. Folk har ikke tålmodighet eller tid. Og enten liker man det, eller så liker man det ikke. Akkurat som med fotball, sa Wenche…