Først hadde våre medium Gerd-Marit, Ann-Mari, Laila Ranvik og Kristin Norenberg demonstrasjoner på kommunikasjon med åndeverden for oss. En av åndene formidlet til hele salen hvordan det var å bli dement i levende live, og hele salen fikk viktig beskjed om hvordan dette føltes. Vi må si det var informasjon til ettertanke.

I tillegg var leder og nestleder ifra ifra Norsk Spiritualist Healerforbund og gjorde healingmesse for oss. Turid Dahlen Thofte (bildet) informerte og tok imot spørsmål ifra salen om healing, mens Dag J. Steen ga en av de frammøtte healing.

Etter dette fikk alle besøkende lov å prøve 10 minutter healing individuelt hos en av de frammøtte healerne. Som en liten prøvesmak på healing.

Vi takker alle de frivillige healerne som møtte og var med og ga healinger til de besøkende!

Tusen takk! 🙂